Sosyal Sorumluluk

Güç Ecza Deposu, bugünkü başarısına hizmet verdiği toplumdan aldığı güçle ulaşmıştır. Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekleştirilirken, üye olduğu sivil toplum kuruluşları, hizmet verdiği bölgelerdeki diğer kuruluşlar ve uzmanlarla eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Güç Ailesi olarak, sağlık, eğitim, çevre ve kültür alanlarında sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.